Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Antropozofia jest niezwykle złożonym zjawiskiem. Jej rozpowszechnienie i popularność mogą być barometrem pluralizmu światopoglądowego danej społeczności, zaś uzdrowieniowy charakter otwiera pole do interpretacji i analiz pozwalających na lepsze zrozumienie idei antropozoficznych, obaw...

Cena: 17,25
Dostępność: dostępny do tygodnia