Człowiek i doświadczenie wewnętrzne

Historia

Informacje

baby design

To studium romantycznej duchowości, badając ten nurt niejako u podstaw.Panorama polskiego romantyzmu jawi się teraz inaczej: nadbiera baby design podmiotowej głębi, więcej: głębi świata widzianego z horyzontu doświadczenia jaźni.Z recenzji dr hab. Jarosława Ławskiego, prof. UwB

Cena: 27,30
Dostępność: dostępny od ręki