Fundusze Unii Europejskiej

E-książki

Publikacja dotyczy okresu 2007-2013 i opisano w niej:- źródła finansowania polityki spójności,- przesłanki i cele polityki spójności,- proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym,- zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych,- aspekty finansowe...

Spotkania z M., Programowanie współbieżne Systemy czasu rzeczywistego, Opodatkowanie gastronomii, \"Zło niechrześcijańskie i nieludzkie\" Historia dzieciobójstwa i inne szkice z dziejów codzienności, Odcienie miłości Tw., Ostatni z Nieczujów. Bitwa o chorążankę. Tom 1 cyklu powieści, Typographic Paris Always - art print, Express Bydgoski 93/2017, Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności, Śmierć bohatera, Matka dzieciom, Włochy centralne:Toskania,Umbria / Italy Centro 2013. Mapa Michelin, The Mystery of Cloomber, Jąkanie to nie wyrok, Historia jednego życia, Gazeta Wyborcza - Wrocław 149/2011, Do wiarołomnej (Ty wieczna, której Atropos i Kłoto...), Koloruję i czytam bajkę, Godzina wychowawcza, Gazeta Wyborcza - Białystok 127/2009
Podstrony