Klątwa czy dar przemijania

Nauki humanistyczne

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej prowadzone są rozważania na temat definicji lęku, sposobów jego rozumienia, uwarunkowań i znaczenia dla osobistego rozwoju. Jest to wiodąca część pracy, zawierająca myśli i spostrzeżenia wyrosłe z inspiracji badaniami, ale...

Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II, Gazeta Wyborcza - Łódź 99/2013, Karola Libelta O kometach i gwiazdach spadających : wykład popularny wedle odczytu mianego we Lwowie w kwietniu 1869 r., Gazeta Wyborcza - Kraków 287/2012, Chełm 8 vi 1794, Computerworld 39/2009, Gazeta Wyborcza - Rzeszów 79/2010, Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy, Video girl t. 15, Gazeta Wyborcza - Rzeszów 301/2011, Nagi Język, Pióro kulkowe My.Pen Style Fresh Citrus, Pionek, Ustawa o służbie cywilnej, Piękno mandali Zestaw do kolorowania piaskiem, Gazeta Wyborcza - Rzeszów 274/2012, Tomek na tropach Yeti, Puzzle dla maluszków Dora poznaje świat, Informacja jest piękna, Erato: podziemna rozkosz
Podstrony