Kod YouTube

Nauki humanistyczne

Informacje

Rola Internetu w życiu społecznym poddawana jest analizie z różnych perspektyw. Z jednej strony badacze podkreślają znaczenie interakcji online i fakt uwolnienia jednostki przez nowe technologie komunikacyjne od ograniczeń fizycznych i czasowych w ich nawiązywaniu oraz możliwość...

Cena: 19,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia