Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa

Filozofia

Informacje

Dom spokojnej starości łódzkie

Autor zrekonstruował i poddał wszechstronnej, krytycznej analizie klasyczne starożytne koncepcje mądrości, które można wywieść z tekstów źródłowych, Dom spokojnej starości łódzkie tj. dzieł Platona i Arystotelesa oraz z relacji dotyczących nauczania Sokratesa. Dzięki wnikliwemu i rzetelnemu badaniu tych...

Cena: 37,51
Dostępność: dostępny do tygodnia