Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków

Historia

Informacje

Katalonia, obecnie jedna z autonomicznych wspólnot tworzących Królestwo Hiszpanii, jest regionem o bogatej i skomplikowanej historii. W ciągu swych dziejów mieszkańcy Katalonii stali się społecznością świadomą swej odmienności od sąsiadów i starannie tę odmienność kultywującą....

Cena: 33,00
Dostępność: dostępny od ręki