Paulus Trauma Stalingradu

Historia

Informacje

Czy Paulus był tragiczną postacią w tragicznej wojnie? Był nie tylko członkiem elity dowódczej państwa niemieckiego w jego czterech różnych formach ustrojowych, lecz także typowym przedstawicielem pewnego pokolenia oficerów. Dzięki swym umiejętnościom, inteligencji i zdolności...

Cena: 67,92
Dostępność: dostępny do tygodnia