Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce

Podręczniki akademickie

Informacje

Do kluczowych problemów polskiego rolnictwa zalicza się proces przemian struktury obszarowej gospodarstw. Dotychczas zagadnienie to w rodzimej literaturze przedmiotu było traktowane fragmentarycznie i przyczynkowo. Ukazująca się obecnie publikacja uzupełnia zaistniałą lukę w tym zakresie.

Cena: 34,32
Dostępność: dostępny od ręki