Westerplatte jako miejsce pamięci 1945-1989

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Co spowodowało, że Westerplatte urosło do rangi wrześniowego symbolu i stało się składnikiem kanonu historycznego Polaków? Jakie były przyczyny tego stanu rzeczy, jakie mechanizmy zadziałało? Kto i w jakim celu wywierał wpływ na kształtowanie i rozpowszechnianie wiedzy o obronie...

Cena: 32,25
Dostępność: dostępny od ręki