Zasoby naturalne - postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy

E-książki

Informacje

Głównym przedmiotem badań jest wpływ, jak i wielkość zasobów naturalnych oraz ich zużywanie mieć będzie na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego oraz o rolę, jaką w tym wpływie odgrywać będzie postęp techniczny, zarówno egzogeniczny, jak i endogeniczny. Praca ma charakter...

Cena: 17,94 18,11 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie